Gårdsbutik

Vi har ingen fysisk gårdsbutik (jo, egentligen har vi det men den är inte i bruk för tillfället). Istället säljer vi våra produkter tills vidare i anslutning till utställningar, på lokala marknader, på REKO-ring etc. Eller vid direkta förfrågningar. 

Kontakta oss gärna om du är intresserad av något nedan.

Grönsaker

Vi odlar mycket, mest för att själva kunna klara vår egen matförsörjning under ett år. Vi lagrar i jordkällare, vi syrar, konserverar, lägger in, kokar in, torkar och så vidare. Grönsaker, bär, frukt och det vi hittar i skogen, inte minst svamp.

Nästan alltid odlar vi dock mycket mer än vad vi själva behöver. Det är av detta överskott vi säljer. Främst säljer vi på REKO-ringen i Bergslagen och en del även direkt här på gården.

Behöver vi säga att allt är in i minsta detalj odlat giftfritt, ekologiskt och med våra bara händer. Småskaligt så det räcker!

Ägg

Vi har mellan 15-25 höns på gården. Blandade raser. Hönsen delar hage med våra får och har därför stor frihet att röra sig. Ibland sån frihet att det är svårt att veta var de lägger sina ägg. Men om och när vi hittar äggömmorna kan det periodvis även finnas en hel del ägg till försäljning. Ägg i allehanda kulörer och storlekar. 

Masurbjörk

Masurbjörk från vår egen odling!

På gården växer ca 2,5 hektar masurbjörk. Det var i mitten på 90-talet föregående ägare till gården planterade frösådda plantor från Finland. Då vi tog över gården 2014 påbörjade vi en ordentlig genomgång och gallring av beståndet vilket har lett till att vi nu har relativt mycket masurbjörk till försäljning, främst på stock men även en del sågat i olika dimensioner.

Läs mer på vår sajt masurbjork.com. Eller kontakta oss direkt om du är intresserad av lite fin masurbjörk. 

Hantverk

Hantverk är ofta baserat på kunskap som lämnas över från generation till generation; från seder och bruk till slöjd och hantverk.

För oss på gården är hantverk en vardaglig företeelse och handfärdigheten ett måste för att utföra de högst varierande gårdssysslorna. Även hantverk i den mer konstnärliga och skapande meningen frodas här. Allt ifrån stickning och målning till träsnideri och näverslöjd får utrymme i vardagen. 

En del av det som vi tillverkar säljer vi gärna i vår gårdsbutik för att förhoppningsvis förgylla någon annans hem. Föremålen och dess förekomst varierar över säsonger.

Ved

Vi säljer finaste björkveden i 40 liters säckar. Det mesta av ved har gallrats ur vår masurbjörkodling vilket gör att veden är energität och brinner lugnt, gnistfritt och lite längre. 

En 40 liters säck kostar 60 kr.