Hypnos är ett framkallat trancetillstånd som omfattar både kropp och själ. Det är nästan som en genväg förbi det medvetnas rationella och analytiska tänkande (som gärna begränsar oss), vilket gör att kontakt med den oerhört kreativa intelligensen vi alla besitter underlättas. Det här är helt individuella behandlingar där man verkligen kan få tillgång till de nästan outtömliga resurser som döljer sig i ens inre.

Man kan beskriva hypnos som en känsla av mycket djup avslappning, skärpt koncentration och ökad medvetenhet samtidigt som man är fullt medveten om allt som sker runtomkring – och det är mycket behagligt. En person i hypnos sover inte, utan väljer bara att vara mer inre upplevande än yttre. När hypnos kombineras med djupgående, etiska och ärliga samtal kan många gamla beteendemönster och hinder övervinnas och förändras till det bättre.

Hypnos passar dig som har stressrelaterade besvär, sömnsvårigheter, är orolig/rädd, vill sluta röka/tröstäta, lindra smärta och aktivera självläkande krafter, få bukt med hjärnspöken, få kontroll över begränsande rädslor/fobier, komma tillrätta med mentala spärrar, är nervös inför en tävling/framträdande/tenta/uppkörning eller helt enkelt vill finna vila och återhämtning eller locka fram det bästa hos dig själv.

Innan vi bokar din första tid vill jag att du kommer till mig på 30 minuters gratis introduktionssamtal, så jag får en uppfattning om vad jag kan hjälpa dig med och du får tillfälle att fråga om sådant som känns viktigt.

Jag är utbildad hos SSEAH – Svenska Skolan för Etisk och Analytisk Hypnosterapi.

Föreställ dig hur bra det skulle kännas att känna sig bra!

Tidsåtgång: ca 60 minuter/session

Kostnad: 500 kr inkl moms.