Första kursen på Gröna Ånäs!! Patrick Sellman instruerade oss i konsten att odla bin i sk. topplistkupor. Bland annat “installerade” vi ett bisamhälle i våra nya kupa. Så roligt och spännande!! Nu har vi alltså bin på gården i perfekt timing för all pollinering som nu ska till på alla fruktträd, bärbuskar, grönsaker mm.
En fortsättningskurs i biodlingens ädla konst kommer någon gång under sensommaren:-)

Bikurs7Bikurs1 Bikurs3Bikurs2      Bikurs8